13 maja 2013

Dlaczego okulary od optyka zrzeszonego w cechu?

Dlaczego warto wybrać się po okulary do optyka, należącego do cechu zrzeszonego w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej?

Od momentu, kiedy w Polsce dokonała się transformacja ustrojowa i gospodarcza, rynek optyczny również uległ otwarciu i liberalizacji. W konsekwencji, po 1989 roku, zaistniały w Polsce doskonałe warunki do powstawania znacznie większej ilości nowych zakładów i pracowni optycznych, niż w poprzednim okresie. Wzrosła również znacząco podaż artykułów optycznych, takich jak soczewki okularowe („szkła”) wykonane z lepszych materiałów, z nowszymi konstrukcjami, pozwalając na lepsze dopasowanie widzenia do różnego rodzaju potrzeb i zajęć zawodowych oraz nowoczesnych, nadążających za modą opraw okularowych.

Należy jednak pamiętać, że profesje optyka czy też optometrysty, mimo że powinny być zawodami zaufania społecznego, nie są w Polsce zawodami regulowanymi prawnie. Oznacza to zatem, że sklepy i pracownie świadczące usługi optyczne nie muszą być własnością osoby posiadającej stosowne kwalifikacje. Nie mają też obowiązku prawnego posiadania takich kwalifikacji osoby zatrudnione w tychże sklepach i pracowniach czy też „salonach” optycznych. Tak więc wielokrotnie, wybierając się do sklepu optycznego, nie musimy w nim spotkać wykształconego optyka, a jedynie zatrudnioną osobę o nieznanych kwalifikacjach, przyuczoną na jakichś kursach czy krótkich szkoleniach przysposabiających do pracy w sklepie optycznym. Należy pamiętać, że dzieje się to w majestacie obowiązującego prawa.

Nie chcemy przesądzać, że z taką sytuacją osoba zainteresowana dobraniem i zakupem okularów spotka się w każdym salonie czy też sklepie optycznym. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że tak się może zdarzyć. Pojawia się więc pytanie: co zrobić, aby uniknąć tego rodzaju niespodzianki? Zaradzić temu można w dość prosty sposób – należy szukać optyka zrzeszonego w jednym z cechów, tworzących Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną.

Jednym z fundamentalnych warunków, pozwalających na przynależność do Cechu Optycznego, jest posiadanie kwalifikacji zawodowych i co najmniej trzyletni staż pracy. Ponadto, jednym z podstawowych dokumentów obowiązujących osoby zrzeszone w cechach optycznych jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Optyka, przyjęty dobrowolnie do stosowania przez każdego z nas.

Udając się więc po okulary czy też z problemami wzrokowymi do optyka, zrzeszonego w cechu należącym do KRIO, otrzymujemy gwarancję, że spotkamy tam optyka wykształconego, a w razie jakichkolwiek kłopotów czy też nieporozumień lub po prostu w przypadku, gdy chcielibyśmy zgłosić reklamację, mamy możliwość zwrócenia się o pomoc mediacyjną do Cechu Optycznego lub do rzeczoznawcy KRIO. W Izbie Optycznej działa także Zespół Rzeczoznawców, którego członkowie wydają merytoryczne opinie w razie zaistniałych sporów, trudnych do rozstrzygnięcia przez osoby bezpośrednio w spór zaangażowane.

Powyżej przedstawiliśmy argumenty, które świadczą o tym, że Państwa sytuacja, jako klientów optyków „cechowych”, jest korzystniejsza, niż w przypadku wizyty u optyka niezrzeszonego, gdyż fakt przynależności do cechu jest rodzajem gwarancji, że mamy do czynienia z autentycznym fachowcem. Ponadto, daje to Państwu, jako klientom, większe poczucie bezpieczeństwa, gdyż taki optyk nie jest osobą anonimową, ponieważ „stoi” za nim instytucja, która bierze na siebie część odpowiedzialności za jego działanie, dając tym samym świadectwo jego umiejętnościom i kompetencjom. Powinniśmy czuć się tym bardziej bezpieczni, ponieważ cechy optyczne, tworzące Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną, systematycznie szkolą zrzeszonych optyków, współpracując w tym zakresie z ośrodkami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski czy też Politechnika Wrocławska.

Zapraszamy więc Państwa do salonów, sklepów i pracowni optycznych, prowadzonych przez optyków cechowych, posiadających stosowne kwalifikacje zawodowe.