23 sierpnia 2018

Z głębokim żalem informujemy

klepsydra Jan Toporowski

klepsydra Jan Toporowski

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że

w dniu 20 sierpnia 2018r. w wieku 81 lat

zmarł

Ś.P.

Jan  TOPOROWSKI

Nestor Optyków lubelskich

 

Był nauczycielem zawodu i  aktywnym działaczem w środowisku optyków  lubelskich na rzecz integracji tego środowiska.

W roku 1998, był jednym z inicjatorów powstania Lubelskiego Cechu Optyków, i  przez dwie kadencje (8 lat) pełnił funkcję Starszego Cechu.

Działał też aktywnie na forum KRIO, na rzecz integracji całego ogólnopolskiego środowiska zawodowego. Przywiązywał ogromną wagę do rzemieślniczych  tradycji  zawodu optyka.

 

Z wielkim żalem żegnamy Człowieka zasłużonego dla rozwoju polskiej optyki okularowej

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

 

                                                                                   Zarząd

                                                                                           Krajowej Rzemieślniczej

                                                                                         Izby Optycznej