26 listopada 2014

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU SPOŁECZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ KRIO KIEROWANEJ DO PRZYSZŁYCH I AKTUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW OKULARÓW – POTENCJALNYCH NASZYCH KLIENTÓW

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy zapis rozmowy, która odbyła się 07 listopada 2014 w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK) w programie „gość dnia”. Rozmowa – wywiad odbyła się w dniu rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Optycznych „Optyka 2014”, organizowanych
wspólnie przez MTP oraz KRIO.
Rozmowa miała ścisły związek z emisją serii filmów edukacyjnych o „dobrym widzeniu”, które wyświetlane były przez WTK w ciągu dwóch tygodni poprzedzających rozpoczęcie targów, a 8 listopad był dniem ostatnim tej emisji. Rozpoczęła ona realizację projektu edukacyjnego KRIO, poświęconego poszerzeniu społecznej wiedzy o wszelkich aspektach „dobrego widzenia”. W ciągu tego czasu filmy wyświetlone były 45 razy
Należy zaznaczyć, że są one istotnym elementem projektu KRIO zmierzającego do poszerzenia wiedzy przeciętnego człowieka na temat tego jak działa układ wzrokowy oraz co to są wady wzroku. Ma również informować o tym jakie są możliwości techniczne i technologiczne współczesnej optyki okularowej, pozwalające indywidualnie rozwiązywać kłopoty z widzeniem. Chcemy również uświadomić ludziom jakiego rodzaju specjaliści i w jakim zakresie zajmują się korygowaniem wad refrakcji i rozpoznawaniem niedoskonałości układu wzrokowego.
W dniu rozpoczęcia targów w regionalnym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił się również specjalny czterostronicowy dodatek poświęcony tym zagadnieniom, zatytułowany „WIDZIEĆ LEPIEJ”, zredagowany z inspiracji i przy udziale KRIO. Podczas targów na stoisku KRIO wszyscy zainteresowani mogli otrzymać dodatek bezpłatnie.

widziec lepiej p

widziec lepiej 2 p