15 maja 2017

Komunikat z prac Zarządu KRIO

22 marca 2017 roku odbyło się czwarte w tej kadencji posiedzenie Zarządu KRIO. Najważniejszym punktem obrad była organizacja XII Kongresu KRIO w Wiśle. Zdecydowano że tegoroczna konferencja w znacznej części poświęcona będzie marketingowi , choć  tradycyjnie główne akcenty postawione będą  na tematykę  edukacyjno-naukową. Wszystkie informacje dotyczące Kongresu zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej www.kongrskrio.pl.

Podczas posiedzenia dużo uwagi poświęcono kampanii społeczno-edukacyjnej „O dobrym widzeniu” (Informacje o kampanii). Projekt prowadzony jest w niezmienionej formie od kwietnia 2016 roku. Wszystkie wysyłane do mediów informacje prasowe redagowane przez Agencję 38PR są autoryzowane przez sztab kampanii KRIO. W wyniku tych działań do Izby zgłosił się dziennikarz Gazety Wyborczej z prośbą o komentarz dotyczący przewidywanych przez środowisko optyków skutków rynkowych fuzji  firm Essilor i Luxottica (artykuł Gazety Wyborczej). Zarówno to jak i podobne wydarzenia oraz dobry odbiór akcji w środowisku optycznym , zadecydowały o podjęciu przez Zarząd jednogłośnej decyzji  o kontynuacji kampanii „O dobrym widzeniu”. Postanowiono o wprowadzeniu nowych ekspertów  wskazanych przez cechy oraz zadecydowano że do sztabu kampanii dołączy kol. Grzegorza Mielnickiego.

Inne punkty posiedzenia Zarządu dotyczyły m.in.:

  • Organizacji XXIII statutowego Zjazdu Delegatów KRIO. Z powodów organizacyjnych zmieniono jego datę z 7 na 1 czerwca 2017.
  • Projektu Ministra Zdrowia „Opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących określenia roli i miejsca zawodu optometrysty w systemie ochrony zdrowia”. Spotkanie na ten temat odbyło się 20 stycznia br. w Ministerstwie Zdrowia. Powołany przez Ministra zespół ma opracować propozycje rozwiązań określających rolę zawodu optometrysty w systemie ochrony zdrowia. Podjęte ustalenia mają być wstępem do opisania tej profesji w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK) a w konsekwencji do uregulowania prawnego zawodu. W trakcie prac zdecydowano, że takie same regulacje zostaną opracowane również dla optyków okularowych.
  • Ostatnim punktem obrad były sprawy organizacyjne Izby, między innymi Kongres Rzemiosła Polskiego.  Odbędzie się on w dniach 21 – 22 czerwca 2017 roku. Delegatami KRIO na Kongres będą:

– Jan Witkowski – Prezes KRIO

– Grzegorz Mielnicki – Członek Zarządu KRIO

– Aleksander Filak – Starszy Śląskiego Cechu Optyków

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu KRIO.

Inne informacje o naszych działaniach znajdą Państwo również na aktualizowanym profilu na Facebooku.

https://www.facebook.com/izba.optyczna/