1 lutego 2017

KOMUNIKAT Z PRAC ZARZĄDU KRIO

Dnia 14 grudnia odbyło się ostatnie w 2016 roku posiedzenie Zarządu KRIO. Przebiegało ono zgodnie            z następującym  porządkiem  obrad:

 1. Targi i Konferencja Optyka 2016 (Poznań, 18-19 Xl 2016) – podsumowanie (aspekty merytoryczne, organizacyjne, statystyczne)
 2. Projekt ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „O DOBRYM WIDZENIU” –koncepcje działań  w kolejnych okresach.
 3. Pismo KRIO do Ministerstwa Zdrowia w sprawie planowanych działań w zakresie „ochrony wzroku Polaków”
 4. Ochrona danych osobowych – przepisy dotyczące zakładów optycznych.
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne KRIO w tym m.in.:
  –  kalendarz planowanych wydarzeń na rok 2017
  – sprawy członkowskie
  – XII Kongres KRIO – listopad 2017
  – inne

Posiedzeniu Zarządu przewodniczył Prezes KRIO Jan Witkowski. Zgodnie z punktem 1 porządku posiedzenia dokonał on podsumowania frekwencji wystawców, liczby zwiedzających oraz przebiegu konferencji Optyka 2016. Targi pod wieloma względami zakończyły się dużym sukcesem. Ta edycja była rekordowa pod względem frekwencji. Odwiedziło nas ponad  3000 zwiedzających, czyli prawie o 1 000 więcej niż w 2014 roku. Cieszyć może także ilości wystawców i reprezentowanych przez nich marek. W tym roku 128 firm prezentowało 379 marek produktów optycznych (w poprzedniej edycji było to 105 wystawców oraz 307 marek). Ponad 1000 osób przyszło na Wieczór Branżowy, który uświetnił występ KAYAH & Royal Quaertet. Te dane pozwalają stwierdzić, że Targi i Konferencja OPTYKA mają szansę stać się jedną z najważniejszych optycznych imprez targowych w tej części Europy.

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie  prowadzonej przez KRIO kampanii edukacyjnej „O dobrym widzeniu”. Projekt wchodzi w kolejny etap, zmierzając do większego wykorzystania takich mediów jak rozgłośnie radiowe oraz TV. Te działania powinny rozszerzyć populację odbiorców kampanii oraz  pogłębić treść i kompletność przeslania merytorycznego kierowanego do przeciętnego użytkownika okularów. Pojawiły się sugestie ze strony członków Zarządu aby w kampanii mocniej promować zawód optyka, jak również rozważyć możliwość poszerzenia grupy ekspertów o osoby wskazane przez poszczególne Cechy. Ustalono, że 20 stycznia odbędzie się spotkanie Przedstawicieli Cechów, poświęcone jedynie temu tematowi.

Kolejnym  punktem posiedzenia było omówienie inicjatywy Ministerstwa Zdrowia związanej z powrotem do koncepcji ustawy o  zawodzie optometrysty. W związku z tym, że KRIO nie zostało powiadomione o tych pracach, Prezes Jan Witkowski wystosował w tej sprawie pismo do Ministerstwa, domagając się wprowadzenia przedstawicieli KRIO do zespołu pracującego nad przygotowaniem takiej regulacji prawnej.

Następnie Zarząd omówił przepisy związane z ochroną danych osobowych w salonach optycznych. Na podstawie konsultacji z ekspertami uznano, że optycy nie są zobowiązani zgłaszać do GIODO faktu gromadzenia danych osobowych swoich klientów. Jednak nie zwalnia ich to ze stosowania się do przepisów prawa związanych z ochroną tych dokumentów.

W końcowej części posiedzenia  omówiono sprawy organizacyjne.
– Ustalono, że Zjazd delegatów odbędzie się 7 czerwca 2017 roku.
– Omawiano też sprawy członkowskie takie jak składki i listy członków.

Wobec postulatów aby rozważyć zmianę lokalizacji najbliższego Kongresu KRIO oraz biorąc pod uwagę fakt, że w chwili obecnej  jest już zbyt późno by zmienić lokalizację najbliższego Kongresu, Zarząd postanowił, że XII Kongres KRIO odbędzie się w dniach 16 – 19 listopada 2017 roku w Wiśle. Natomiast biorąc pod uwagę postulat zmiany lokalizacji, Zarząd do końca 2017 roku rozważy i rozpoznana możliwości logistyczno-organizacyjne zorganizowania następnej edycji Kongresu w  innej wygodniejszej  lokalizacji.

Na tym posiedzenie Zarządu KRIO zakończono. Datę następnego spotkania wyznaczona została na dzień 22 maca 2017 roku.

Inne informacje o naszych działaniach znajdą Państwo również na aktualizowanym profilu na Facebooku.

https://www.facebook.com/izba.optyczna/