fbpx
Title Image

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna

Jedyna ogólnopolska organizacja reprezentująca interesy optyków.

Jest promotorem i gwarantem najwyższej jakości usług, kwalifikacji i rzetelności optyków,
którzy przynależą do zrzeszonych w Izbie Cechów.

Cechy

20 stycznia 1996 roku odbył się zjazd założycielski Delegatów wybranych
przez Walne Zgromadzenia Cechów regionalnych:
Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku, Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach, Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie, Cechu Optyków Rzeczpospolitej w Poznaniu, Dolnośląskiego Cechu Optyków we Wrocławiu
oraz Cechu Optyków w Warszawie.
22 kwietnia 1996 roku KRIO została wpisana przez Sąd Wojewódzki w Warszawie
do Rejestru Izb Rzemieślniczych.

1996 - 2001

Pierwsze lata to czas tworzenia nowych relacji z instytucjami zewnętrznymi, nawiązywania kontaktów z instytucjami międzynarodowymi, podejmowania prób wspólnych zmagań z konkurencją, działań kształtujących rynek optyczny, kształtowania na nowo statusu zawodowego optyka.

Spośród wielu osób, które były zaangażowane w rozwój KRIO należy pokreślić wkład pracy m.in: Czesława Dutkiewicza, Józefa Kołdera, Aleksandra Filaka, Tadeusza Ratajskiego, Andrzeja Biernackiego, Marka Jakubowicza, Aleksandra Lewandowskiego, Wiesława Koczorowskiego, Marka Kołodzieja, Antoniego Waligórskiego i Mariana Wójcika. W czerwcu 1996 roku KRIO stała się członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

W listopadzie tego samego roku odbył się I Kongres Optyków zrzeszonych w KRIO. Stał się on cyklicznym wydarzeniem gromadzącym Członków zrzeszonych Cechów.

2002 – 2007

To czas dużej aktywności KRIO w ECOO (European Council of Optometry and Optics), uczestnictwo w pracach nad ustawą dotyczącą wyrobów medycznych, wniesienie do sejmu projektu ustawy o zawodzie optyka i optometrysty i uczestnictwo w pracach nad ustawą o zawodach medycznych.

Nawiązana została współpraca z uczelniami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W kwietniu 2007 roku KRIO przeniosła się do własnej siedziby na warszawskich Bielanach.

2008 - 2013

W listopadzie 2008 roku, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, po raz pierwszy odbyły się Targi Optyka. To organizowane dla branży wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarze optyków, z uwagi na wysoką jakość, profesjonalizm, połączenie przestrzeni biznesu i rozwoju oraz wypracowany prestiż.

W styczniu 2009 roku, powołana została Środowiskowa Komisja Akredytacyjna Optyki Okularowej i Optometrii, czyli reprezentacja środowisk optyków okularowych, optometrystów oraz środowisk prowadzących kształcenie (zarówno na poziomie wyższym jak i średnim) dla tych dwóch zawodów.
Ważne osiągnięcia Izby to: obniżenie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego dla zakładów optycznych o niewielkim poziomie obrotów objętych podatkiem zryczałtowanym oraz uzyskanie w 2005 roku potwierdzenia ze strony Ministerstwa Finansów, iż okulary korekcyjne będące wyrobem medycznym objęte są stawką 7% VAT (dzisiaj 8%).

Związek Rzemiosła Polskiego powierzył KRIO rolę jednostki wiodącej oraz koordynatora w sprawie ujednolicenia zasad egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla wszystkich izb zrzeszonych w ZRP.

2014 – 2018

KRIO wyprodukowała w 2014 roku serię filmów, którymi rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego poszerzającego społeczną wiedzę o wszelkich aspektach „dobrego widzenia”.

W 2016 roku rozpoczęła się kampania „O dobrym widzeniu” obejmująca podstawowe zagadnienia związane z jakością widzenia oraz anatomią i fizjologią układu wzrokowego. Kierowane do mediów informacje objaśniały jakie są podstawowe przyczyny wad wzroku, jak sobie z nimi radzić i jaką rolę w tych działaniach pełnią specjaliści.

2019 -

Wobec uruchomionej procedury wejścia w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych i nowego projektu polskiej ustawy o wyrobach medycznych, KRIO podejmuje szereg działań mających na celu utrzymanie dotychczasowych interpretacji dotyczących okularów korekcyjnych będących wyrobem medycznym objętym stawką 8% VAT. KRIO dwukrotnie opiniowała projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych.

Czas pandemii, która rozpoczęła się w Polsce w marcu 2020 roku wymusił skierowanie całej uwagi i prac KRIO na monitowanie i komunikację z organami władzy państwowej w celu zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności optykom w kraju.

W nowej rzeczywistości (trwającego stanu pandemii) powstały nowe projekty skierowane do potencjalnych klientów, których zadaniem jest promocja zrzeszonych w KRIO salonów optycznych.

Jesteś Optykiem?

Dołącz do KRIO

Prezydium Zarządu

Prezes KRIO – Witkowski Jan
Wiceprezes KRIO – Kołder Paweł
Wiceprezes KRIO – Romanik Grzegorz

Członkowie Zarządu:

Antczak Joanna – Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
Badowski Andrzej – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
Kacperski Bogdan – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
Kobierzycki Waldemar – Małopolski Cech Optyków w Krakowie
Kujawa Krzysztof – Lubelski Cech Optyków w Lublinie
Mielnicki Grzegorz – Małopolski Cech Optyków w Krakowie
Polak Robert – Lubelski Cech Optyków w Lublinie
Strózik Sławomir – Śląski Cech Optyków w Katowicach

Komisja Rewizyjna

Dąbrowski Andrzej – Przewodniczący – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
Dras Dawid – Lubelski Cech Optyków w Lublinie
Fiedorczyk Wojciech – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
Kilen Robert – Cech Optyków w Warszawie
Kudera Sebastian – Śląski Cech Optyków w Katowicach
Nowaczek Ilona – Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu

Odwoławczy Sąd Izbowy:

Polar Artur – Przewodniczący – Lubelski Cech Optyków w Lublinie

Arentowicz Zbigniew – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie

Laskowski Mariusz – Lubelski Cech Optyków w Lublinie
Morawiec Stanisław – Śląski Cech Optyków w Katowicach
Sławecki Stanisław – Cech Optyków w Warszawie
Święcioch Małgorzata – Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu