1 października 2020

Od 1 października 2020 r. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe w CEIDG

Biuro Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej informuje, że od dnia 1 października 2020 roku można wystąpić o wpis kwalifikacji rzemieślniczych do CEIDG.

Z takiej formy prezentowania swoich uprawnień i kwalifikacji zawodowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy dysponujący Dyplomem Mistrza lub Świadectwem Czeladniczym.

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymają Świadectwo Czeladnicze lub Dyplom Mistrzowski po 1 października 2020 r. zostaną automatycznie objęte tym ustawowym rozwiązaniem (art. 44 pkt. 8 ustawy o Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1 października 2020 r., informacja ta będzie zamieszczana na ich wniosek. Stąd osoby zainteresowane zamieszczeniem informacji, zachęcamy do wypełnienia wniosku i przesłania do Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom kwalifikacyjny.

pobierz WNIOSEK o wpis informacji do CEIDG