17 lutego 2017

Spotkanie w sprawie kampanii społeczno-edukacyjnej „O dobrym widzeniu”, przyjęte ustalenia.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na grudniowym posiedzeniu Zarządu, 20 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie poświęcone następnemu etapowi kampanii społeczno-edukacyjnej „O dobrym widzeniu”. Celem zebrania było rozstrzygnięcie, w jaki sposób prowadzić dalsze działania PR tak, aby jak najlepiej reklamować optyków zrzeszonych w KRIO oraz samą Izbę jako organizację dbającą o ich edukację i kompetencje. Kampania logistycznie prowadzona jest przez łódzką agencję 38PR, natomiast za koncepcję merytoryczną jak i scenariusz odpowiada KRIO. Izba rekomenduje również ekspertów merytorycznych oraz recenzuje wszystkie materiały wychodzące do mediów. Jak dotąd działania kampanii ukierunkowane były na szeroko rozumianą zmianę świadomości przeciętnego użytkownika okularów. Artykuły poruszały tematy fizjologii widzenia, wad wzroku oraz współcześnie dostępnych możliwości ich korygowania, co może znacząco poprawić jakość i komfort życia. Dotyczyły praktycznie wszystkich aspektów optyki okularowej, problemów okulistycznych oraz optometrycznych. Innymi słowy wszystkiego, co wiąże się, z jakością widzenia. Jednocześnie autorzy projektu dążą do podniesienia społecznego statusu zawodu optyka a szczególnie optyka zrzeszonego w KRIO, jako osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W oparciu   o tworzone informacje prasowe dziennikarze pisali własne artykuły a czasami prosili o wypowiedź naszego eksperta. Dotychczasowa kampania prowadzona była głównie w oparciu o portale internetowe, jednakże         z czasem coraz więcej artykułów pojawiało się w prasie a ekspert  KRIO dwukrotnie wypowiadał się w „telewizji śniadaniowej”. Ponieważ akcja wypełnia misję społeczno-edukacyjną w materiałach prasowych nie mogą pojawiać się nazwy marek czy produktów, co wyklucza promowanie Izby i zrzeszonych w niej optyków wprost a wszystkie informacje marketingowe muszą być przekazywane „między wierszami”.  Prowadzenie kampanii w tym kształcie obliczone jest na długotrwałe i żmudne docieranie do świadomości społecznej Polaków, jednak ten sposób ma niewątpliwe zalety. Artykułu publikowane w mediach nie są opatrzone opisem „sponsorowane”, dlatego budzą większe zaufanie i nie są postrzegane, jako reklama optyka i Izby.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz spostrzeżenia, które pojawiły się w trakcie trwania kampanii na spotkaniu przyjęto następujące ustalenia:

1.    KRIO, jako organizacja zrzeszająca optyków powinna kłaść duży naciska na wspieranie swoich członków. Wszystkie działania marketingowe i kampanie informacje powinny być prowadzone w taki sposób żeby w świadomości społecznej to optyk był osobą pierwszego kontaktu, która doradzi jak szybko i skutecznie poradzić sobie z problemami z widzeniem. W tym celu należy w mediach wykreować wizerunek optyka, jako zawód zaufania społecznego. Nie należy też zapominać o rzetelnym informowaniu społeczeństwa o tym, jakie kompetencje ma optyk i dlaczego w szczególnych przypadkach konieczna jest wizyta w gabinecie refrakcji, bądź u lekarza okulisty.

2.    Należy dołożyć wszelkich starań, aby treści notatek prasowych tworzonych na zlecenie KRIO wspierały przede wszystkim zrzeszonych optyków okularowych. Zasadne jest, aby Cech włączyły się w proces planowania scenariusza kampanii tworząc listę tematów, które powinna ona poruszać. Podczas współpracy   z agencją 38PR pojawiła się potrzeba stworzenia bazy ekspertów redagujących artykuły, korygujących informacje prasowe opracowywane przez agencję, udzielających wywiadów. Oczywiście muszą to być osoby dyspozycyjne, mogące w każdej chwili przyjechać do Warszawy do studio, czy też na nagranie do agencji medialnych. W celu stworzenia takiej bazy poproszono Cechy o wytypowanie spośród swoich członków optyków zainteresowanych wsparciem kampanii swoim udziałem.

3.    Powstanie lista „Rekomendowanych Salonów Optycznych”. W tym celu w Internecie będą publikowane nazwy i adresy salonów optycznych rekomendowanych przez Cechy zrzeszone w KRIO. Zasady, na jakich udzielane będą rekomendacje zostaną ustalone na oddzielnym spotkaniu.

Na tym Przewodniczący Zebrania zakończył spotkanie, wszystkie przyjęte ustalenia zostaną szczegółowo omówione na najbliższym posiedzeniu Zarządu KRIO.

O przebiegu kampanii będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

https://www.krio.org.pl/krajowa-rzemieslnicza-izba-optyczna-w-mediach/

https://www.krio.org.pl/swiatowy-dzien-wzroku/

https://www.krio.org.pl/kampania-edukacyjna-o-dobrym-widzeniu-4/

Zachęcamy też do odwiedzania Facebooka KRIO gdzie publikujemy informacje o najciekawszych artykułach ukazujących się w mediach w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „O dobrym widzeniu”.

https://www.facebook.com/izba.optyczna/