28 marca 2015

WALNE ZGROMADZENIE MCRO 28 MARCA

W dniu 28 marca br. w siedzibie Cechu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze  Walne Zgromadzenie członków Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu.

Na Walnym Zgromadzeniu podsumowano pracę czteroletniej kadencji Organów Statutowych Cechu.

W trakcie obrad  udzielono absolutorium ustępującemu  zarządowi  Cechu.

Na nową czteroletnią kadencję do Organów Statutowych MCRO zostali wybrani:

Starszy Cechu – Leszek Gołuch

Członkowie Zarządu:

-Wiesław Kotelak

– Karol Machtel

– Ilona Nowaczek

– Małgorzata Święcioch

– Mirosław Kuza

– Joanna Antczak

– Halina Kowalczyk

– Maria Stankowska-Adamczewska

Komisja Rewizyjna:

Wojciech Rychlik – przewodniczący

– Andrzej Wieczorek

– Marek Modzelewski

 

Sąd Koleżeński

Teresa Stachowska – przewodnicząca

– Anna Sobczak

– Grażyna Drzewiecka-Tomczyk