29 czerwca 2016

XXII Zjazd Delegatów Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

XXII ZJAZD DELEGATÓW

15 czerwca 2016 roku w siedzibie KRIO w Warszawie odbył się XXII sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Zjazd zakończył pracę V-tej, czteroletniej kadencji Organów Statutowych Izby.W trakcie obrad Zjazdu udzielono absolutorium za miniony rok  Prezesowi KRIO i Członkom Zarządu. Dokonano także oceny całej czteroletniej kadencji.Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzone zostały wybory do Organów Statutowych kolejnej, VI-tej kadencji.Wybrano : Prezesa KRIO oraz Członków Zarządu, Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i skład Odwoławczego Sądu Izbowego.

Prezes KRIO – tę funkcję, Zjazd Delegatów ponownie powierzył .p. Janowi Witkowskiemu

Członkowie Zarządu KRIO  – w skład Zarządu weszli:

 • BADOWSKI Andrzej – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
 • DĄBROWSKI Andrzej – Cech Optyków w Warszawie 
 • JAKUBOWICZ Marek – Cech Optyków w Warszawie
 • KOŁDER Paweł – Śląski Cech Optyków w Katowicach
 • MIELNICKI Grzegorz – Małopolski Cech Optyków w Krakowie
 • ANTCZAK Joanna – Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
 • LESZCZYŃSKA Małgorzata – Cech Optyków w Warszawie
 • POLAK Robert – Lubelski Cech Optyków w Lublinie  
 • SKRZYPEK Anna – Małopolski Cech Optyków w Krakowie
 • STRÓZIK Sławomir – Śląski Cech Optyków w Katowicach  

Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej KRIO  –

funkcję Przewodniczącego otrzymał ponownie p. ORLIŃSKI Maciej,

W skład Komisji Rewizyjnej KRIO wchodzą następujący Delegaci:

 • ŚLUZ Dariusz – Cech Optyków w Warszawie
 • HOMBEK Jacek – Śląski Cech Optyków w Katowicach
 • KILEN Robert – Cech Optyków w Warszawie
 • MAJSTEREK Andrzej – Lubelski Cech Optyków w Lublinie
 • JAROSZ Jerzy – Cech Optyków w Warszawie

Odwoławczy Sąd Izbowy  –

na Przewodniczącego Sądu wybrano p BOŻKA Romana a członkami Sądu zostali:

 • MORAWIEC Stanisław – Śląski Cech Optyków
 • LASKOWSKI Mariusz – Lubelski Cech Optyków
 • WRÓBLEWSKI Józef – Dolnośląski Cech Optyków
 • STACHOWSKA Teresa – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków 
 • KACPERSKI Bogdan – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków
 • POLAR Artur – Lubelski Cech Optyków
 • WÓJCIK Marian – Małopolski Cech Optyków

W dniu 29 czerwca b.r., odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu KRIO, na którym, członkowie Zarządu, spośród swojego grona, wybrali dwóch Wiceprezesów – p. Pawła Kołdera i p.Marka Jakubowicza. Zarząd przyjął ogólne założenia planu pracy na VI-tą, czteroletnią kadencję.