18 czerwca 2020

XXVI Zjazd Delegatów KRIO

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej VII kadencji

15 czerwca 2020 roku w siedzibie Związku Rzemiosła w Warszawie, w sali im. Jana Kilińskiego Pałacu Chodkiewiczów, odbył się XXVI statutowy, sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Zjazd zakończył pracę VI czteroletniej kadencji Organów Statutowych Izby. W trakcie obrad Zjazdu udzielono absolutorium za miniony rok  Prezesowi KRIO i Członkom Zarządu. Dokonano także oceny całej czteroletniej kadencji.

Zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzone zostały wybory do Organów Statutowych kolejnej, VII kadencji. Wybrano: Prezesa KRIO oraz Członków Zarządu, Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i skład Odwoławczego Sądu Izbowego.

Prezes KRIO – tę funkcję, Zjazd Delegatów ponownie powierzył p. Janowi WITKOWSKIEMU.

Członkowie Zarządu KRIO  – w skład Zarządu weszli:

 • ANTCZAK Joanna – Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
 • BADOWSKI Andrzej – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
 • BELLITZAY Arkadiusz – Cech Optyków w Warszawie
 • BROŻEK Roman – Małopolski Cech Optyków w Krakowie
 • KACPERSKI Bogdan – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
 • KOŁDER Paweł – Śląski Cech Optyków w Katowicach
 • MIELNICKI Grzegorz – Małopolski Cech Optyków w Krakowie
 • POLAK Robert – Lubelski Cech Optyków w Lublinie  
 • ROMANIK Grzegorz – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
 • STRÓZIK Sławomir – Śląski Cech Optyków w Katowicach  

Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej KRIO  – funkcję Przewodniczącego otrzymał p. Andrzej DĄBROWSKI.

W skład Komisji Rewizyjnej KRIO wchodzą następujący Delegaci:

 • FIEDORCZYK Wojciech – Warmińsko-Mazurski Cech Optyków w Olsztynie
 • HOMBEK Jacek – Śląski Cech Optyków w Katowicach
 • KILEN Robert – Cech Optyków w Warszawie
 • ŁAZAROWICZ Łukasz – Śląski Cech Optyków w Katowicach
 • MODZELEWSKI Marek – Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu

Odwoławczy Sąd Izbowy  – na Przewodniczącego Sądu wybrano p. Artura POLARA a członkami Sądu zostali:

 • GAJEWSKI Zbigniew – Cech Optyków w Warszawie
 • LASKOWSKI Mariusz – Lubelski Cech Optyków w Lublinie
 • MORAWIEC Stanisław – Śląski Cech Optyków w Katowicach
 • SŁAWECKI Stanisław – Cech Optyków w Warszawie
 • WRÓBLEWSKI Józef – Dolnośląski Cech Optyków

W dniu 15 czerwca b.r., odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu KRIO, na którym członkowie Zarządu, spośród swojego grona wybrali dwóch Wiceprezesów – p. Pawła Kołdera i p. Grzegorza Mielnickiego.