fbpx

KOMU POLACY ZAUFAJĄ PRZY WYBORZE OKULARÓW? WYNIKI NAJNOWSZEGO RAPORTU

Raport „Polak z wadą wzroku”[1] wykazał, że 13% respondentów nie jest zadowolonych ze swojej ostatniej wizyty w salonie optycznym sieciowej marki. Co było tego powodem? Dla ponad 2/5 nieodpowiednie zaopiekowanie się klientem. Ankietowani wskazali też, komu ufają najbardziej podczas wyboru okularów. Wyniki raportu komentuje Luiza Polak, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Płacę – wymagam?

Ankietowani, którzy wyrazili swoje niezadowolenie po ostatniej wizycie w salonie sieciowej marki optycznej, zostali poproszeni o wskazanie, co jest powodem złej opinii. Najwięcej, bo ponad 40%, przyznało: „czuję, że nie zaopiekowano się mną jako klientem”. Drugą najczęściej typowaną przyczyną okazało się nieodpowiednie dobranie okularów lub soczewek do wady – na ten problem zwróciło uwagę 36% badanych. Niewielu mniej, bo niemal co trzeci respondent, stwierdziło, że wybór okularów/soczewek odbywał się w pośpiechu. Warto również wspomnieć, że dla 16% zakupiony produkt okazał się niewygodny, a wśród innych odpowiedzi pojawiły się takie wskazania jak: „absurdalne ceny” czy „mały wybór”.

– Wyniki badania jasno wskazują, że klienci oczekują od salonów optycznych właściwej opieki konsumenckiej, kompetencji oraz indywidualnego potraktowania – komentuje Luiza Polak, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. – Z perspektywy osoby kupującej to aspekty, które wpływają na przyszłe decyzje konsumenckie dotyczące produktów optycznych i w pierwszej kolejności przyczynią się do ew. powrotu w to samo miejsce. Powyższe elementy powinny być wyznacznikiem profesjonalizmu. Dobry optyk nie sprzedaje okularów, ale dobre widzenie. Odwiedzający go klienci powinni wymagać, aby każda wizyta była przeprowadzona indywidualnie, zawierała pogłębiony wywiad z klientem dotyczący wady wzorku oraz stylu życia. Tylko na jego bazie optyk może zaproponować najlepsze i spersonalizowane rozwiązanie, które będzie dla użytkownika komfortowe oraz bezpieczne. Sprzedanie komukolwiek produktu optycznego niedostosowanego do jego wady wzroku oraz potrzeb jest niedopuszczalne i świadczy nie tylko o braku profesjonalizmu, ale także odpowiedzialności – źle dobrana korekcja może pogłębić problemy z widzeniem – dodaje.

Ufamy przede wszystkim optykowi-rzemieślnikowi

Badani zostali również poproszeni o wskazanie poziomu swojego zaufania do placówek sieciowych marek optycznych (np. w centrach handlowych) oraz optyków-rzemieślników w prywatnych salonach. Tej drugiej grupie ufa ponad 80% respondentów. W przypadku sieciowych marek to niewiele ponad 60%, a co więcej – brak zaufania do „sieciówek” wyraża 14% ankietowanych. „Optyk-rzemieślnik” nie wzbudza zaufania jedynie wśród 6% udzielających odpowiedzi.

– W większości wypadków ufamy wybranym przez nas optykom, choć „rzemieślnikom” aż o 22 punkty procentowe bardziej. Taki wynik może być związany z wcześniejszymi doświadczeniami w salonach optycznych. Zawsze decydujmy się na wizyty u profesjonalistów, którzy proces doboru okularów czy soczewek przeprowadzą z nami z pełnym zaangażowaniem i troską o bezpieczeństwo naszych oczu. Najlepiej wybierać optyka związanego z instytucją potwierdzającą jego doświadczenie zawodowe i profesjonalizm (np. Cechem przynależącym do KRIO). Jednym z zadań takich instytucji jest weryfikowanie kwalifikacji i wymaganie udokumentowania doświadczenia zawodowego, a warunkiem dołączenia jest m.in. samodzielna, kilkuletnia praktyka w prowadzonym przez siebie salonie optycznym – dodaje Luiza Polak.

Więcej informacji na temat wad wzroku, sposobów ich korekcji oraz specjalistycznych badań można znaleźć w filmach edukacyjnych Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, zrealizowanych pod merytorycznym patronatem Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z udziałem optyków, optometrystów i okulistów. Materiały dostępne są pod adresem: https://krio.org.pl/filmy-edukacyjne

Dodatkowe informacje:

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO) – organizacja samorządu zawodowego, zrzeszająca obecnie 7 cechów optycznych, których członkowie prowadzą około 900-set salonów, sklepów czy też usługowych pracowni optycznych. Jej początki sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to środowisko optyków miało swoją reprezentację w ramach Komisji Branżowej usytuowanej przy ówczesnym Centralnym Związku Rzemiosła (CZR), a od 1996 r działający pod nazwą Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

Jednym z fundamentalnych warunków, pozwalających na przynależność do Cechu Optycznego, jest posiadanie kwalifikacji zawodowych i co najmniej trzyletni staż pracy. Ponadto, jednym z podstawowych dokumentów obowiązujących osoby zrzeszone w cechach optycznych jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Optyka. W ten sposób KRIO bierze na siebie część odpowiedzialności za działanie zrzeszonych optyków, dając tym samym świadectwo ich umiejętnościom i kompetencjom.

KRIO systematycznie szkoli zrzeszonych optyków, współpracując w tym zakresie z ośrodkami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, jak też Politechnika Wrocławska.

Więcej informacji: www.krio.org.pl

Kontakt dla mediów:

38PR & Content Communication
Katarzyna Życińska, Justyna Giers, Tel. 514 550 996