fbpx
Title Image

Jak zostać optykiem? Droga do zawodu.

Być optykiem to coś więcej niż po prostu sprzedaż okularów. Optyk to specjalista ds. wzroku, który pracuje w zakładzie optycznym, lub posiada własną praktykę. Głównym celem optyka jest pomaganie pacjentom w korekcji wad wzroku, oraz dostarczaniu odpowiednich rozwiązań optycznych, takich jak okulary czy soczewki kontaktowe. Aby zostać optykiem, konieczne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia i uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Można to zrobić na kilka sposobów.

Jak zostać optykiem rzemieślnikiem

W erze coraz bardziej zaawansowanych technologii, rzemiosło ma swój niezaprzeczalny urok i wartość. Nie oznacza to oczywiście, że zawody rzemieślnicze nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, wręcz przeciwnie. Rzemieślnicy posiadają ogromną wiedzę oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu mogą tą wiedzę wykorzystywać w praktyce.

Jeżeli fascynuje Cię świat optyki i marzysz o tym, by zostać specjalistą w tej dziedzinie, rozważ drogę, którą niewielu dziś wybiera – zostanie optykiem rzemieślnikiem. Różni się ona radykalnie od konwencjonalnych ścieżek kariery, takich jak studia czy specjalistyczne kursy.

Wybór tej drogi daje możliwość praktycznego zgłębienia tajników zawodu pod okiem doświadczonego mistrza. Zamiast spędzać lata na naukę teorii, już od pierwszego dnia masz okazję uczyć się na realnych przypadkach i klientach. Wystarczy znaleźć salon optyczny, w którym pracuje mistrz optyk rzemieślnik i pod jego skrzydłami czerpać zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności.

Po dwóch latach takiej nauki możesz przystąpić do egzaminu czeladniczego lub po trzech latach do egzaminu mistrzowskiego. Wybór pomiędzy tymi dwiema opcjami zależy tylko od Ciebie i Twoich ambicji. Ostatecznie, nie tylko zdobywasz rzemiosło, ale również nieocenione doświadczenie i możliwość rozwijania swojej kariery w praktyczny sposób.

Co więcej, wybierając tę ścieżkę, decydujesz się na jedną z najefektywniejszych dróg do zostania prawdziwym specjalistą w dziedzinie optyki. Nie ma tu miejsca na puste teorie czy zbędne przedmioty – każdy dzień to inwestycja w Twoją przyszłość i konkretne umiejętności, które przyniosą Ci nie tylko zadowolenie, ale i stabilność zawodową. Jeśli więc szukasz metody na osiągnięcie mistrzostwa w optyce, optyk rzemieślnik to wybór, który zdecydowanie warto rozważyć.

Optyk rzemieślnik jako droga do własnej działalności

Jeżeli myślisz o zostaniu optykiem rzemieślnikiem i prowadzeniu własnej działalności w tej branży, droga rzemieślnicza organizowana przez KRIO (Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna) w ramach Związku Rzemiosła Polskiego będzie idealnym wyborem.

Oto co należy zrobić, aby osiągnąć cel:

 1. Zdobycie praktycznego doświadczenia w zakładzie optycznym – najlepiej jest znaleźć zatrudnienie u mistrza rzemieślnika (w jednej i drugiej sytuacji), który będzie przyszłego optyka kierować i uczyć. Przez 2 lata (a w przypadku mistrza przez 3 lata) szkolenia można zdobyć podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie optyki okularowej.
 2. Następny krok to złożenie dokumentów do KRIO. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia (od 2 do 3 lat), można złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Wymagania dotyczące egzaminów znajdziesz na stronie KRIO w zakładce “Egzaminy”. Należy się upewnić, czy spełniamy wszystkie wymagania przed zgłoszeniem się na egzamin.
 3. Po złożeniu wniosku przystępujemy do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego. Warto tu wspomnieć, że egzaminy organizowane przez KRIO uznawane są na terenie całej Unii Europejskiej.

Jest to droga, która daje nam możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, czego nie zapewnią nawet najlepsze kursy i studia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by optyk rzemieślnik nadal poszerzał swoją wiedzę.

Technika, szkoły policealne, szkoły branżowe

Technik optyk zajmuje się wykonywaniem, konserwacją i naprawą przyrządów i urządzeń optycznych, okularów i innych pomocy wzrokowych dla indywidualnych potrzeb klientów. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie doboru odpowiedniej korekcji, oprawy okularowej, profilaktyki wzroku oraz sprzedaży galanterii optycznej.

Co wchodzi w zakres kompetencji technika optyka?

Technik optyk samodzielnie zajmuje się obróbką szkieł okularowych, przeprowadza pomiary wad wzroku przy użyciu odpowiednich narzędzi diagnostycznych, dopasowuje oprawy okularowe korekcyjne oraz inne pomocne wyroby optyczne, a także dokonuje napraw i konserwacji różnego rodzaju okularów. Absolwenci tego programu mają możliwość znalezienia zatrudnienia w salonach optycznych czy też warsztatach optycznych. Technik optyk posiada wiedzę na temat najnowszych trendów modowych na rynku okularowym, a razie potrzeby skieruje klienta do lekarza okulisty.

Należy pamiętać, że technik optyk nie jest zawodem medycznym, dlatego nie jest on upoważniony do stawiania diagnoz medycznych, przepisywania leków farmakologicznych, czy też wykonywania bardziej zaawansowanych testów diagnostycznych (np. tomografia optyczna koherentna).

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik optyk jest realizowane w 5-letnim technikum i w 2-letniej szkole policealnej oaz w 2-letniej branżowej szkole II stopnia (na podbudowie 3-letniej branżowej szkoły pierwszego stopnia) – od roku szkolnego 2020/2021. Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji zawodowych: Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

Ukończenie 5 – letniego technikum

Osoba decydująca się na 5 – letnie technikum będzie wyposażona w specjalistyczne umiejętności i wiedzę w zakresie optyki i związanych z nią dziedzin. Po pięcioletnim cyklu edukacyjnym, uczeń musi zdać zarówno maturę, jak i egzaminy zawodowe, aby otrzymać tytuł technika optyka.

Kierunek dla pasjonatów nauk ścisłych

W technikum o profilu technik optyk duży nacisk kładzie się na nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka, biologia i chemia. Edukacja nie ogranicza się jednak tylko do tych przedmiotów; szkoła oferuje także szeroki zakres przedmiotów ogólnokształcących.

Program nauczania w technikum jest zróżnicowany i obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Należą do nich:

 • Konstrukcja i eksploatacja elementów i urządzeń optycznych
 • Pomiary optyczne i elektromechaniczne
 • Anatomia, fizjologia i patologia oka
 • Języki obce stosowane w optyce

Dwa obszary kwalifikacji

Edukacja skupia się na dwóch głównych obszarach kwalifikacji:

 • Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
 • Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Egzaminy zawodowe

Na zakończenie nauki, uczeń musi zdać kilka egzaminów zawodowych, które sprawdzają jego kompetencje w obu obszarach kwalifikacji. Każdy z tych egzaminów składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Normy i procedury egzaminacyjne są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ostatecznie, technik optyk to zawód, który wymaga zarówno solidnej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Jest to kierunek dla osób, które chcą łączyć pasję do nauk ścisłych z możliwością pracy w dynamicznie rozwijającej się branży.

Ukończenie szkoły branżowej I i II stopnia

Szkoła branżowa I stopnia trwa 3 lata, po których uczeń uzyskuje zawód Optyk mechanik (zakres jedenej kwalifikazji zawodowej: Montaż i naprawa elementów i układów optycznych). Chcąc zostać technikiem optykiem, należy kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, co jest związane z uzyskaniem kwalifikacji zawodowej: Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

Ukończenie 2 – letniej szkoły policealnej o kierunku technik optyk

Przyszły optyk ma możliwość skorzystania ze ścieżki rozwoju jaką jest 2 – letnia szkoła policealna, po której ukończeniu otrzymuje dyplom technika optyka. Tytuł ten jest równorzędny z kwalifikacjami mistrza optyki. Tego rodzaju szkoły oferują intensywny program, który łączy teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, przygotowując absolwentów do pracy w branży optycznej.

W trakcie dwuletniego programu nauczania, studenci zdobywają szczegółową wiedzę na temat anatomii oka, refrakcji wzroku, różnych typów wad wzroku oraz korzystania z narzędzi diagnostycznych. Uczą się również obsługiwać sprzęt optyczny, taki jak refraktometry, autorefraktometry, aberrometry czy wideocentratory. Praktyczne szkolenia pozwalają na zdobycie umiejętności takich jak wykonanie pomiarów wzroku, dopasowanie okularów i soczewek kontaktowych, a także udzielanie porad pacjentom.

W trakcie szkoły policealnej optycznej, słuchacze mają również okazję odbyć praktyki zawodowe w salonach optycznych. To umożliwia im zdobycie praktycznego doświadczenia i nawiązanie kontaktów w branży.

Po ukończeniu dwuletniego programu, absolwenci otrzymują dyplom uznany przez lokalne instytucje i stają się kwalifikowanymi technikami optykami. Posiadanie tego dyplomu otwiera drzwi do zatrudnienia w różnych instytucjach optycznych.. Technicy optycy są odpowiedzialni za obsługę klientów, wykonanie pomiarów wzroku, dopasowanie okularów i soczewek kontaktowych oraz udzielanie porad dotyczących pielęgnacji oczu.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent szkoły oraz każda osoba, która zdała egzamin czeladniczy lub mistrzowski staje się pełnoprawnym optykiem i powinna być przygotowana do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

 1. Montaż i naprawa elementów układów optycznych:
  1. przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
  2. montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych,
  3. naprawiania i justowania elementów, układów i przyrządów optycznych;
 2. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:
  1. wykonywania pomiarów w optyce okularowej ,
  2. udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi,
  3. wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

Zapraszamy na naszego bloga!