10 lutego 2013

Kontakt

siedziba

Biuro Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Warszawa, ul.Przy Agorze 28, 01-930

Biuro – Maja Kaczmarek

adres email: biuro@krio.org.pl
tel (22) 635 20 50