fbpx

Ministerstwo Zdrowia przyjęło uwagi KRIO dot. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna skierowała do Ministerstwa Zdrowia uwagi dotyczące wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwracając uwagę na znajdujący się w nim błąd formalny.
Jako soczewki do bliży w wykazie ujęte są tylko soczewki ze znakiem „+”, a jako soczewki do dali tylko soczewki ze znakiem „-”, podczas gdy ubezpieczeni z nadwzrocznością wymagają korekcji do dali przy użyciu soczewek okularowych skupiających (ze znakiem „+”), a wielu ubezpieczonych z krótkowzrocznością wymaga korekcji zarówno do dali, jak i do bliży z wykorzystaniem soczewek okularowych rozpraszających (ze znakiem „-”).
Uwagi KRIO zostały uwzględnione w projekcie rozporządzenia z dn. 28.12.2023 i skierowane do ogłoszenia.
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie: https://rb.gy/iszekk