fbpx

Spotkanie przedstawicieli PTOO, KRIO i prof. Ryszarda Naskręckiego

W dniu 11 stycznia 2023 r. w siedzibie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej odbyło się spotkanie władz PTOO reprezentowanych przez Panią Dominikę Olkowską oraz Panią Justynę Iżykowską, władz KRIO – reprezentowanych przez Pana Jana Witkowskiego oraz Pana Andrzeja Dąbrowskiego oraz profesora Ryszarda Naskręckiego.

Rozmawiano o możliwej współpracy na rzecz zorganizowania majowego posiedzenia ECOO w Poznaniu, ale przede wszystkim o konieczności dostosowania programów kształcenia optyków okularowych i optometrystów do wymagań stawianych przez Europejską Radę Optyki i Optometrii. Mówiono także o konieczności wypracowania nowoczesnego modelu kształcenia ustawicznego optyków okularowych i optometrystów.
Ustalono, że rozmowy te będą kontynuowane dla wypracowania wspólnego stanowiska w powyższych kwestiach.