fbpx

KIM JEST OPTOMETRYSTA?

Jeśli myślimy o specjalistach, którzy zajmują się ochroną i zdrowiem naszych oczu, w pierwszej kolejności na myśl przychodzą nam optyk i okulista. Niewiele osób wie, że wśród ekspertów dbających o narząd wzroku znaleźć można także optometrystę. Jeśli mamy problem z ostrością widzenia, miewamy bóle głowy czy oczu, to właśnie ten specjalista jest w stanie nam pomóc. Czym konkretnie się zajmuje – tłumaczą optycy-optometryści z Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej (KRIO).

Kim jest optometrysta?

Optometrysta to podobnie jak okulista zawód medyczny, jednak optometryści nie zajmują się  wykrywaniem i leczeniem chorób narządu wzroku (takich na przykład  jak: jaskra czy zaćma), a diagnozowaniem i korekcją wad wzroku. Należą do nich: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, prezbiopia (starowzroczność). pomiar widzeniaOptometrysta diagnozuje też zaburzenia widzenia obuocznego, takie jak zez, heteroforia (zez ukryty) czy zaburzenia akomodacji (tzw. nastawność oka – dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach). Dlatego w jego gabinecie znajduje się szereg przyrządów, takich jak: tablice tekstowe, foropter, autorefraktometr, tonometr, biomikroskop czy oftalmometr. Optometrystą zostaje osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku lub specjalności optometria lub studia podyplomowe z optometrii.

Sygnały ostrzegawcze

Do optometrysty powinniśmy zgłosić się wtedy, gdy nasze widzenie przestaje być czynnością automatyczną, czyli kiedy wykonując tę czynność,  musimy podejmować dodatkowy wysiłek – mrużymy oczy, czekamy aż obraz nam się wyostrzy, a do tego pojawiają się bóle oczu czy niewyraźne widzenie. Często dotyczy to osób, które codziennie przez kilka godzin korzystają z komputera czy z telefonu komórkowego.

Dlatego, jeśli pojawią się u nas tego typu objawy, wówczas najlepiej zgłosić się właśnie do optometrysty. Jak przekonują optycy-optometryści Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, znalezienie go nie jest trudne – oko2coraz częściej zdarza się, że optycy są też optometrystami. Wtedy w salonie optycznym mogą oni wykonać badania diagnozujące wady wzroku i wskazać odpowiedni sposób ich korekcji, czyli wykonać dla nas okulary lub dobrać odpowiednie soczewki kontaktowe. Warto dodać, że czasem nie są nawet potrzebne okulary, a dobrze dobrane ćwiczenia wzrokowe wskazane przez optometrystę, które usprawnią naszą akomodację oraz pozwolą nam pozbyć się takich dolegliwości jak ból oczu, ból głowy czy wrażenie dwojenia się obrazu.

Więcej informacji na temat wad wzroku, sposobów ich korekcji oraz specjalistycznych badań, można znaleźć w filmach edukacyjnych Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, zrealizowanych z udziałem optyków, optometrystów i okulistów. Materiały dostępne są pod adresem: https://www.krio.org.pl/filmy-edukacyjne

_______________________________________________________________________________________

*Powyższy artykuł jest własnością Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej (KRIO). KRIO wyraża zgodę na jego pobieranie/kopiowanie mediom oraz optykom, zrzeszonym w cechach KRIO. 

Dodatkowe informacje:

Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO) – organizacja samorządu zawodowego, zrzeszająca obecnie 7 cechów optycznych, których członkowie prowadzą około 900-set salonów, sklepów czy też usługowych pracowni optycznych. Jej początki sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to środowisko optyków miało swoją reprezentację  w ramach Komisji Branżowej usytuowanej przy ówczesnym Centralnym Związku Rzemiosła (CZR), a od 1996 r działający pod nazwą Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

Jednym z fundamentalnych warunków, pozwalających na przynależność do Cechu Optycznego, jest posiadanie kwalifikacji zawodowych i co najmniej trzyletni staż pracy. Ponadto, jednym z podstawowych dokumentów obowiązujących osoby zrzeszone w cechach optycznych jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Optyka. W ten sposób KRIO bierze na siebie część odpowiedzialności za działanie zrzeszonych optyków, dając tym samym świadectwo ich umiejętnościom i kompetencjom.

KRIO systematycznie szkoli zrzeszonych optyków, współpracując w tym zakresie z ośrodkami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, jak też Politechnika Wrocławska.

Kontakt dla mediów:

38PR & Content Communication

Justyna Giers, Tel. 514 550 996, Marcin Ścigała, Tel. 517 379 253