fbpx

Optyka w zmieniającym się świecie

Presja wywoływana przez zmiany, których doświadczamy, uległa przyspieszeniu w okresie pandemii, kiedy wszyscy nauczyliśmy się żyć i pracować na różne sposoby. Chociaż wiele z nich powróciło do poprzedniego stanu, wiele zmian pozostało lub będą kontynuowane. Optyka, podobnie jak optometria, nie jest odporna na te zmiany i rzeczywiście, podobnie jak wiele innych grup społeczeństwa, może z nich skorzystać. Aby to zrobić, musimy zidentyfikować i zrozumieć te trendy, myśląc o tym, co wydarzy się za pięć lat, czy szkolimy ludzi w zakresie właściwych rzeczy i jakiego wsparcia mogą potrzebować okuliści, aby się do tego przygotować i dostosować zmienianie świata.

Technologia pozostanie

Sposób wyświetlania strony internetowej na różnych urządzeniach

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że technologia pozostanie. Dlatego optycy i optometryści muszą to zaakceptować. Technologia będzie pomocą w świadczeniu usług w przyszłości; jeśli jest dobrze używana, zwolni czas dla specjalistów ochrony wzroku do spędzenia z pacjentem. Już teraz obserwujemy nowe oczekiwania pacjentów, które wymagają nowych i odmiennych sposobów nawiązywania z nimi kontaktu. Pacjenci coraz bardziej lubią technologię i oczekują jej wykorzystania, zwłaszcza młodsze pokolenia – pacjenci przyszłości. Mają bezpośredni dostęp do większej ilości informacji i często przychodzą do gabinetu ze z góry ustalonym wyobrażeniem o tym, czego potrzebują. Specjalista ochrony wzroku będzie chciał odpowiedzieć na ich prośby, ale może być również konieczne delikatne pokierowanie pacjentów do bardziej odpowiednich testów i produktów. Jednak aby to zrobić, specjaliści ochrony wzroku muszą posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby właściwie wykorzystywać dostępną im technologię oraz informować i edukować swoich pacjentów na temat oferowanej technologii.

Jak zatem może zmienić się salon optyczny?

statystyki strony internetowej

Jeśli jeszcze go nie mają, sklep optyczny prawdopodobnie będzie potrzebował interaktywnej strony internetowej, na której klienci będą mieli dostęp do rzetelnych informacji o oferowanych przez siebie produktach i usługach. Ważne jest, aby sklepy optyczne były postrzegane nie tylko jako miejsce, w którym można kupić okulary. To także miejsca, które zapewniają pielęgnację oczu. Coraz częściej sklepy/praktyki muszą wyróżniać się na rynku, specjalizując się w określonych produktach i usługach. Demografia i geografia pomogą określić, co powinno być w ofercie. Jeśli chodzi o budowanie i utrzymywanie bazy klientów, marka produktu jest prawdopodobnie mniej ważna dla pacjentów niż usługa, którą otrzymują. Usługi będą musiały być coraz bardziej spersonalizowane. Cały zespół każdego sklepu musi być zaangażowany, dzieląc cele i aspiracje praktyki. Klienci, którzy są dobrze traktowani i są zadowoleni, są lojalni. Chociaż zrozumienie technologii i dobre umiejętności biznesowe będą coraz ważniejsze, w rzeczywistości najważniejszymi umiejętnościami, których specjaliści ochrony wzroku będą potrzebować w przyszłości, są te, których zawsze potrzebowali: komunikacja i empatia. Technologia może pomóc w określeniu stanu oczu, ale to specjalista ochrony wzroku pomaga pacjentowi zrozumieć, co to dla niego oznacza i jakie są jego opcje. Technologia może pomóc w zarządzaniu komunikacją, ale nie może zastąpić interakcji międzyludzkich ani replikować empatii. Podsumowując, technologia powinna być przyjęta i używana jako pomoc. Rzeczywiście, Big Data może pomóc w uzyskaniu wglądu w to, co robimy dobrze i pomóc nam robić to lepiej. Specjalizacja i zróżnicowanie prawdopodobnie będą kluczem do sukcesu w przyszłości, podobnie jak współpraca między zawodami. Ale ostatecznie to indywidualna praktyka i ludzie tam są marką, którą kupują pacjenci. Dlatego element ludzki zawsze będzie niezbędny.

 

Artykuł przygotowany przez Europejską Radę Optometrii i Optyki [ECOO]


 

O ECOO

Europejska Rada Optometrii i Optyki (ECOO) reprezentuje interesy optometrystów i optyków z całej Europy. Nasi członkowie to krajowe stowarzyszenia zawodowe z 22 krajów, które łącznie reprezentują ponad 150 000 optyków i optometrystów. ECOO ma na celu promowanie zdrowia oczu wśród społeczeństwa ponad granicami oraz harmonizację klinicznych i edukacyjnych standardów praktyki optometrycznej i optycznej w całej Europie.