fbpx

Oświadczenie Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej z dnia 31.05.2023

W dniu 31.05.2023 Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie podjął decyzję o zawieszeniu Cechu Optyków w Warszawie w prawach członka Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej na okres 3 miesięcy.

W związku z niepodporządkowaniem  się przez Cech Optyków w Warszawie wspólnie wypracowanym w gronie Zarządu KRIO przez przedstawicieli wszystkich zrzeszonych cechów decyzjom dotyczącym prac nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych,  brakiem współpracy, podejmowaniem i ukrywaniem zakresu działań podjętych przez Cech bez konsultacji z Zarządem KRIO i Zarządami pozostałych Cechów zrzeszonych w KRIO, sprzecznych z wcześniej wypracowanymi uzgodnieniami, Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie podjął decyzję o zawieszeniu Cechu Optyków w Warszawie w prawach członka KRIO na okres 3 miesięcy.

Zarząd Cechu Optyków w Warszawie został  poproszony o złożenie przed upływem okresu zawieszenia pisemnych wyjaśnień spornych kwestii, a w szczególności do wyjaśnienia udziału członków cechu w pracach nad uzyskaniem poprawek w zapisach ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz do zamieszczenia w mediach branżowych sprostowań wpisów mogących sugerować, że to Prezes KRIO zabiegał o złożenie przez posła Tomasza Zimocha poprawki o wykreśleniu z projektu ustawy zawodów optometrysty i ortoptystki.

Zarząd KRIO oczekuje na wyjaśnienia Cechu Optyków w Warszawie.

 

Zarząd KRIO