fbpx

Oświadczenie Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2023 r. współpracujący z Cechem Optyków w Warszawie poseł Tomasz Zimoch złożył pakiet poprawek do treści projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w tym, m.in. projekt poprawki wnioskujący o wykreślenie zawodu optometrysty z zapisów projektu ustawy.

Zarząd Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej pragnie podkreślić, iż przedstawiony projekt poprawki nie był w żadnym stopniu konsultowany z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną, a o fakcie jego złożenia, przedstawiciele KRIO dowiedzieli się dopiero na sali posiedzeń Sejmowej Komisji Zdrowia.

Wyrażamy głębokie oburzenie faktem ukrywania planu złożenia poprawki mogącej mieć tak istotny wpływ na funkcjonowanie zawodu optometrysty w Polsce przed innymi przedstawicielami środowiska optyków okularowych i optometrystów, a w szczególności przed pozostałymi uczestnikami konsultacji w Sejmowej Komisji Zdrowia, z którymi przedstawiciele Cechu spotkali się bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji.

Sytuacja taka jest zdumiewająca, szczególnie, kiedy Ministerstwo Zdrowia uwzględniło w aktualnej wersji projektu ustawy poprawki, o które wnioskowało KRIO, dla umożliwienia optykom przeprowadzania pomiarów refrakcji, a optometrystom wykonywania zawodu w ramach działalności gospodarczej.

Zarząd KRIO