fbpx

Tańszy prąd. Ważny termin upływa 30.11.2022

W dniu 10.11.2022 ukazało się rozporządzenie wykonawcze Minister Klimatu i Środowiska do ustawy z dnia 27 października 2022 w sprawie ograniczenia cen energii m.in. dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw.

Cena maksymalna energii elektrycznej ma wynieść od grudnia 2022 785,00 zł/MWh.

Aby skorzystać od 1.12.2022 z obniżonej ceny energii należy złożyć w terminie do 30.11.2022, w formie papierowej lub elektronicznej OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH u swojego dostawcy energii.

Wzór oświadczenia wraz z instrukcją wypełnienia i adresem dostawcy, na który należy wypełnione oświadczenie przesłać, powinny być dostępne na stronach internetowych dostawców. 
Poniżej znajdą Państwo linki do artykułów zawierających instrukcje wypełnienia oświadczeń oraz wzór oświadczenia zawarty w rozporządzeniu: