fbpx

Sejm wniósł poprawki do ustawy o niektórych zawodach medycznych

13 lipca 2023 wieczorem Senat RP głosował nad ustawą o niektórych zawodach medycznych.
Wniesiono poprawki dlatego ustawa jest ponownie skierowana do Sejmu.
Poprawki dotyczą m.in. zawodu psychoterapeuty oraz ochrony danych osobowych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach.
Zgodnie z procedurą po przegłosowaniu ustawy przez Sejm ustawa powinna zostać skierowana do podpisu Prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
W trakcie procesu legislacyjnego w treści ustawy zostały uwzględnione zmiany, o które zabiegała KRIO: ustawa nie ogranicza optykom możliwości przeprowadzania pomiarów refrakcji i nie zmusza do rejestracji zakładów optycznych zatrudniających optometrystów jako podmiotów leczniczych, co wynikało z wcześniejszych wersji projektu.
Po podpisaniu ustawy będziemy czekać na opublikowanie przez Ministerstwo Zdrowia i konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności zawodowych poszczególnych zawodów medycznych, w tym optometrysty i ortoptystki.